Digital Nomad: Internationale verzekeringen

digital nomads op terras

Het leven als digital nomad zorgt er voor dat een aantal administratieve zaken goed en vaak anders georganiseerd moet worden. Op deze website vind je een aantal tips en aandachtspunten om het goed te organiseren, denk hierbij aan internationale reis- en ziektekostenverzekeringen, fiscale vraagstukken, wat te doen met de Nederlandse basiszorgverzekering, gemeentelijke basisadministratie (uitschrijving BRP/inschrijving RNI) en andere voor digital nomads relevante onderwerpen. 

JoHo Insurances adviseert iedereen die langdurig naar het buitenland gaat over internationale verzekeringen. Wereldwijd, van jong tot oud, voor wonen, werken en reizen. Wij bemiddelen in verzekeringen die juist gericht zijn op Digital Nomads: veel reizen en verhuizen, flexibel, geen gevaarlijke werkzaamheden, lage vaste kosten, lage verzekeringspremies.

Internationale verzekeringen

1. Ziektekostenverzekeringen, SOS en medische evacuatie
Om wereldwijd verzekerd te zijn voor medische kosten. En om vervoerd te worden naar Nederland bij een zeer ernstige ziekte, na een zwaar ongeval of na overlijden. Van voordelige ziektekostenverzekeringen voor alleen de essentiële potentieel dure situaties (ziekenhuisopname, medische evacuatie) tot volledige internationale ziektekostenverzekeringen met een dekking vergelijkbaar met de Nederlandse basiszorgverzekering. 

2. Reisverzekeringen
Van kortlopende reisverzekeringen tot langlopende internationale uitgebreide reisverzekeringen voor Digital Nomads en wereldreizigers, waarbij je geen basiszorgverzekering in NL nodig hebt, en ook niet ingeschreven hoeft te staan in NL.

3. Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen
Om het risico te beperken als je ernstig ziek wordt of een zwaar ongeval krijgt. Van zeer voordelige tijdelijke dekkingen tot duurdere uitgebreidere dekkingen met een looptijd tot 65 of 67 jaar.

4. Overige verzekeringen

  • Levensverzekeringen (overlijdensrisico)
  • Annuleringsverzekeringen
  • Aansprakelijkheidsverzekeringen
  • Rechtsbijstandverzekeringen
  • Ongevallenverzekeringen
  • Inboedelverzekeringen
  • Opstalverzekeringen (woning in NL)
  • Voor verblijf in risicogebieden (molestdekking)

Informatie en persoonlijk advies

Op onze website is informatie te vinden over de verzekeringen die wij aanbieden. Het is een groot aanbod, dus als je nog niet weet wat geschikt is voor je, raden wij aan om gebruik te maken van het online adviesformulier. De mogelijkheden en premies zijn namelijk sterk afhankelijk van de persoonlijke situatie en plannen. Om daar gericht en goed over te kunnen adviseren, stellen wij meerdere vragen. Aan dit advies per e-mail zijn geen kosten verbonden. ​