Arbeidsongeschiktheid

arbeidsongeschiktheid

1. Arbeidsongeschikt raken

 • Word je ernstig ziek?
 • Raak je invalide door een ongeval?
 • Kan je deels of geheel niet meer werken?

Dan is er grote kans dat je daardoor (een groot deel van) je inkomen verliest.

 1. Ben je in Nederland in loondienst, dan is er via de werkgever, ziektewet, de wia of de bijstand een opvang voor financiële nood.
 2. Als ondernemer / digital nomad ben je zelf verantwoordelijk voor een inkomensvoorziening in een dergelijke situatie.

2. Geen recht op Nederlandse voorzieningen

In Nederland vormt de sociale zekerheid een vangnet voor het verlies van inkomen. Als Digital Nomad heb je daar in de meeste situaties echter helaas geen recht op. Valt het inkomen (grotendeels) weg door ziekte of ongeval, dan volgt er dus geen vervangend inkomen.

3. Een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) is toch heel erg duur?

Die opmerking horen wij vaker. De premie van een AOV hangt van meerder factoren af:

 • Leeftijd
 • Hoogte verzekerd inkomen
 • Wachttijd
 • Looptijd
 • Verzekeraar

Er zijn veel keuzes mogelijk, waardoor je tegen een hele betaalbare premie (vaak lager dan verwacht) goed verzekerd kan zijn. Ook zijn er interessante combinatiepakketten met ziektekosten en arbeidsongeschiktheid beschikbaar.

Lage premie?
Belangrijke factoren waarmee je de premie:

 • Hoogte verzekerd bedrag (maximale uitkering) 
 • Uitkeringsduur (tijdelijke uitkering) 

4. Meer informatie & Offerte opvragen

Op onze website staat meer informatie, en daar kan je een offerte aanvragen door middel van het invullen van een speciaal online offerte formulier voor arbeidsongeschiktheid?

5. Alternatieven?

1. Broodfonds
Groep ondernemers/zzp’ers die maandelijks geld opzij zetten op hun eigen broodfondsrekening, tot een maximumbedrag. Indien iemand uit de groep langer dan een afgesproken periode ziek is, maakt het fonds maandelijks een bedrag over.

Beperkingen:

 • Maximale uitkeringsduur 2 jaar (met aftrek eigen risico termijn)
 • Je moet er op vertrouwen dat deelnemers eerlijk zijn.
 • Beperkte hoogte maximale uitkering.
 • Geen waarborgen of controle dat de "broodfondspot" goed wordt beheer.
 • Geen bezwaarmogelijkheden.
 • Groepsrisico als de groep verouderd en meerdere deelenemers ziek worden.

2. Sharepeople en vergelijkbare initiatieven
Op meerdere punten vergelijkbaar met een broodfonds, met enkele verschillen:

 • Een online netwerk, geen maximum aantal leden, geen bekenden van elkaar.

Beperkingen:

 • Zie broodfonds.
 • Anoniemer.
 • Meer variantie in kosten/giften.

3. Ongevallenverzekering
Een ongevallenverzekering keert eenmalig een bedrag uit bij invaliditeit of overlijden ten gevolge van een ongeval. (dus niet bij ziekte). De mate van invaliditeit bepaalt de hoogte van de uitkering. Er kan een hoge dekking worden gekozen (tot 500.000 euro afhankelijk van de verzekeraar.

Beperkingen:

 • Eénmalige uitkering.
 • Geen uitkering bij ziekte.

4. Tijdelijke arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV)
Een arbeidsongeschiktheidsverzekering met een tijdelijke uitkeringsduur van 2 jaar. Dit is veel voordeliger dan een langlopende AOV. Het biedt de voordelen ten opzichte van een broodfonds en platforms als Sharepeople:

 • Betere controle en zekerheid mbt financiering.
 • Bezwaarmogelijkheden.
 • Op jongere leeftijd lagere premie.

Beperkingen:

 • Uitkeringsduur

6. Advies: Stappenplan

 • Stap 1 - Bedenk welk risico je wilt lopen. Wat wil je geregeld hebben als je ernstig ziek wordt of door een ongeval blijvend invalide raakt?
 • Stap 2 - Laat alle premies uitrekenen. Dan kan je beter vergelijken.
 • Stap 3 - Ga daarna pas een keuze maken, en kosten/zekerheid met elkaar afwegen. JoHo Insurances helpt met het beantwoorden van vragen en het afwegen van de verschillende keuzes.