Nederlandse basiszorgverzekering

zorgverzekering in Nederland

"Stopt de basisverzekering (verplicht) of loopt de Nederlandse basiszorgverzekering door bij vertrek naar het buitenland?"

Het Nederlandse basisstelsel is een verplicht (gesloten) stelsel:

  • Komt iemand in aanmerking: verplichte deelname/verzekering
  • Komt iemand niet (meer) in aanmerking: verplichte stopzetten van de verzekering, geen mogelijkheden om dit vrijwillig door te laten lopen.

Situaties:

  • Wonen en werken in Nederland: verplicht een basiszorgverzekering;
  • Wonen en werken buiten Nederland: geen recht op een basiszorgverzekering;
  • Langdurig buiten Nederland, maar ook vaak in Nederland, woning en/of eigen bedrijf in Nederland: situatie beoordeling op aanvraag.*

* Werkzaamheden grotendeels buiten Nederland uitvoeren betekent officieel: geen recht meer op een basiszorgverzekering, ook niet indien men een bedrijf in Nederland heeft of zelfs nog ingeschreven staat in NL.

Het hangt dus van de persoonlijke situatie en plannen af of de basiszorgverzekering of de basiszorgverzekering wel of niet mag doorlopen.

Veel voorkomende misverstanden

"Ik blijf ingeschreven in Nederland, dus mijn basiszorgverzekering blijft doorlopen."

  • Ingeschreven zijn is niet het enige criterium welke bepaald of je verzekeringsplichtig bent, zie ook de tekst hierboven.
  • Verzekerden zijn verplicht verandering van situatie door te geven.

"Ik zeg niets, en betaal gewoon premie, dan ben ik toch verzekerd"?

Nee. Verzekerden zijn verplicht verandering van situatie door te geven, ondanks het betalen van premie is er geen dekking als uit ene daadwerkelijke situatie blijkt dat je niet meer verzekeringsplichtig bent. Het is extra risicovol dat dit vaak pas bij problemen (ziekte, ongeval, ziekenhuisopname etc) naar voren kan komen. een verzekeraar geeft dan geen dekking, en moet soms de verzekering ook met terugwerkende kracht stopzetten.