Inboedelverzekering

Inboedelverzekering

1. Wat is inboedel?

Met inboedel worden alle 'losse spullen' die zich in je vaste woning bevinden bedoeld. Bijvoorbeeld koffers, kleding, laptop, electronica, toiletspullen, losstaande keukenapparatuur, stoelen, tafel, televisie, bank, etc.

2. Waarvoor is een inboedelverzekering bedoeld?

Een inboedelverzekering vergoedt de schade indien door bijvoorbeeld brand, ontploffing, diefstal of waterschade (een deel van) de inboedel verloren gaat. Het gaat hierbij om schade die binnenshuis plaatsvindt. Indien je buitenshuis je telefoon verliest of je laptop wordt gestolen, dan is er geen dekking op de inboedelverzekering. Speciale buitenshuisdekkingen bij Nederlandse inboedelverzekeringen geven hier wel dekking voor, maar dit soort aanvullende dekkingen zijn internationaal nauwelijks te verkrijgen, zie voor meer informatie de volgende alinea.

3. Reisbagage en buitenshuisdekking

Inboedel zijn dus de spullen in de vaste (gehuurde) woning. Indien je geen vaste woning hebt, dan heeft het geen zin om een inboedelverzekering af te sluiten. Verblijf je op veel wisselende flexibele plaatsen, en heb je ook maar een beperkte hoeveelheid spullen/bagage bij je, dan spreken we over reisbagage. Ook hier zijn mogelijkheden voor om dit te verzekeren.

Aandachtspunten:

  • Hou er rekening mee dat veel reisbagageverzekeringen het langdurige verblijf buiten Nederland niet als een reis buiten het vaste woonland zien, en dus geen dekking geven. Slechts enkele verzekeringen geven doorlopend dekking in deze situatie.
  • Een buitenshuis dekking is internationaal niet of nauwelijks te vinden. Een reisbagagedekking zoals hiervoor genoemd, kan deels ook gebruikt worden als buitenshuisdekking.

4. Eigen inboedel of gehuurde inboedel verzekeren?

Met een inboedelverzekering kan je alleen je eigen inboedel verzekeren, niet die van een verhuurder. Indien je een gemeubileerde woning huurt, overleg dan over de mogelijkheden om eventuele schade aan de inboedel van de verhuurder te verzekeren.

5. Internationale Inboedelverzekeringen

Welke mogelijkheden zijn er om je inboedel in de woning in het buitenland te verzekeren? Op onze website www.expatverzekering.nl is een overzicht te vinden van inboedelverzekeringen voor Nederlanders woonachtig in het buitenland.